Téliesítés, üzemen kívül helyezés

Amennyiben a rendszer víztelenítése nem gravitációsan, vagyis automata leürítő szelepeken keresztül történik hanem kompresszoros kifúvatással, a téliesítés menete a következő:

  1. Zárja el az öntözőhálózat főelzáró csapját (általában a vízóra aknában található)!
  2. Fokozatosan nyissa ki a kifúvatásra szolgáló golyóscsapot!
  3. Miután a kifúvató csapból már nem folyik víz, csatlakoztassa rá a kompresszor tömlőjét! A kompresszor teljesítménye - kiskertek esetén - legalább 2 LE legyen. Nagyobb öntözőrendszerekhez nagyobb teljesítményű kompresszort kell használni. A szükségesnél kisebb teljesítményű kompresszorral csak úgy végezhető el a kifúvatás, ha azt lökésszerűen, ismételgetve végzik. Ez öntözőrendszerünket nagymértékben károsíthatja!
  4. Az automatika körönkénti kézi indítás funkciójával nyissa ki az első kör szelepét. Ezután a kompresszor folyamatos üzeme mellett - ügyelve, hogy a légtartály nyomása sohase haladja meg a p=4 bar nyomást - a sűrített levegő fokozatosan kinyomja a vizet a csőhálózatból. A szórófejekből először víz, majd levegő és víz, s a legvégén már csak vízpára jön. Ekkor az automatikával kapcsolja be a következő kört, majd a fentieket ismételve menjen végig az összes öntözési körön. Figyelem: vigyázzon arra, nehogy a kompresszor úgy üzemeljen, hogy az összes mágnesszelep zárva van. Ekkor ugyanis túlnyomás léphet fel a csőhálózatban, ami nyomáshullám létrejöttével tönkreteheti a szórófejeket. Rotoros szórófejeknél egyhuzamban ne végezzen kifúvatást 5 percnél hosszabb ideig!
  5. Kezdje el a kifúvatást megint az elsőkörrel, s haladjunk sorba az összes öntözési körön. Mindezt ismételje meg addig, míg az újra történő bekapcsolások alkalmával sem jön már víz a csőhálózatból. A kifúvatás akkor sikeres,      ha legfeljebb csak csekély vízpára hagyja el az öntözőfejeket.
  6. Kifúvatás után nyomásmentesítse a rendszert és szerelje le a kompresszor tömlőjét!
  7. Zárja le a kifúvató csapot!
  8. A vezérlőegységet állítsa "öntözés letiltva" funkcióba (az automatikát nem szükséges feszültségmentesíteni, fogyasztása elhanyagolható mértékű)!

Kapcsolat

Technoconsult Vízgépészeti Kft.

2092 Budakeszi, Szürkebarát u.1.

Telefon: +36-23-458-140

Mobil: +36-70-329-6623

info@technoconsult.hu